ZLOČINECKÁ WHO, HISTORICKY NAJVÄČŠIE ZADLŽENIE SLOVENSKA A ZNEUŽÍVANIE DÚHY

CZTube 1077 Videí
27Zobrazení

Krátka úvaha vydavateľa mesačníka Zem&Vek, Tibora Eliota Rostasa na tri témy: zločiny WHO, ktorými sú podľa Európskej patologickej asociácie lži o tom, že koronavírus je smrtiaci, pričom v skutočnosti je krycím manévrom krachu svetovej ekonomiky, s čím súvisí najväčšie zadlženie Slovenska v jeho povojnovej histórii prostredníctvom "záchranného" koronabalíčka EÚ ako aj pomätený výklad biblickej zmluvy, ktorú symbolizuje dúha.