„Cigareta je jako heroin. Kuřáci s COVID-19 mají prokazatelně těžší průběh.“ – prof. Michal Vrablík

CZTube 2472 Videí
111Zobrazení

Michal Vrablík je vědec a lékař. Působí jako profesor na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je zástupcem vedoucího lůžkového oddělení III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. Zabývá se lipidologií a preventivní kardiologií. „Zanechání kouření má rychlý a okamžitý účinek na zdraví,“ připomíná.