Smuteční akt za školství a sny našich dětí 19.2.2021

CZTube 2502 Videí
35Zobrazení

Smuteční akt za školství a sny našich dětí.
My vás pohřbít nenecháme!
19.2. 2021 Před Pedagogickou fakultou UK, M. Rettigové 4, Praha 1
Pořádá: Vraťme děti do školy
RaptorTV.cz, kamera Jan Dolens
- S hlubokým zármutkem sledujeme, jak Vláda ČR pohřbívá naše školství a sny našich dětí. Pojďme se společně sejít k vyjádření smutku nad tím, že na školy, kroužky a sportovní aktivity dnes děti a mládež mohou jen vzpomínat. Symbolicky jejich památku uctíme položením květin u zdi kostela Nejsvětější Trojice v ulici Magdalény Rettigové.
My, rodičové, jsme dle občanského zákoníku zodpovědni za péči o zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj dítěte a jeho ochranu. Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím svých loutek sedících na MŠMT nám pohřbívají české školství a sny našich dětí zaživa. Od nich pomoc už nečekáme. Je na nás, občanech, abychom otočili tento proud a vzkřísili školství zpět k opravdovému - nikoliv virtuálnímu - životu. My, rodičové, naše děti a jejich naděje nedáme. Vrátíme je zpět do jejich života.
Proto se sejdeme před Pedagogickou fakultou Karlovy Univerzity, místem, kde se připravují budoucí učitelé. A proto se také poté vydáme se svíčkami na Národní třídu k místu, kde byla v roce 89 po více jak 40 letech opět probuzena svoboda a demokracie.
Nikdy to nevzdáme. My, matky a otcové, jinou možnost nemáme. Jde o budoucnost našich dětí. Jde o jejich právo na vzdělání bez podmínek a radostné dětství a mládí.